Proč setkávání a co jsme již zažily?

My ženy potřebujeme prostor a čas, ve kterém můžeme sdílet své zkušenosti, myšlenky, pocity, radosti i strasti. Dříve jsme to dělávaly u studny, když jsme nabíraly vodu, nebo praly. Nebo při draní peří, při společném pečení v průběhu roku – zkrátka příležitostí bylo spousta. V dnešní době takové ženské rituály vyhasly. Ale přesto – nebo právě proto – naše ženská duše stále volá po sdílení a usebrání se. Proto jsme rok 2015 spustily pravidelné otevřené ženské skupiny – pro kteroukoli ženu, která se chce v klidu posadit a v ženském kruhu sdílet svůj svět – a na oplátku nahlédnout do světa ostatních žen.

Pravidelné setkávání s ženami začalo vloni. V lednu a březnu 2015 jsme uskutečnily dva ženské semináře s pohádkou. Dle výběru účastnic jsme pracovaly s příběhem“O Popelce“ a „O Červené Karkulce“. Nahlédly jsme do mužského zrání pomocí pohádky „Bajaja“, a potom jsme studovaly naivní ženskou duši v zrcadle příběhu“Modrovous“. O vzpouře proti vyschlému ženství nás poučily „Červené střevíčky“- a protože to vše bylo velmi výživné, sešly jsme se do třetice nad tématem „tchýně“ – tentokrát bez pohádky. K tchýni jsme se ve skupině prakticky nedostaly, ale zato jsme se hodně dozvěděly o matkách – těch našich i o naší mateřské roli a dopadu, který jako matky na život svých dětí máme.

Pro velký zájem účastnic jsme zahájily další školní rok víkendem v Liberci, kdy jsme si kromě relaxace v úžasném wellness travelhotelu Pytloun a romantické procházky po Liberci, užily i téma „Změna jako začátek něčeho nového a konec nečeho starého“. Přečetly jsme si talmudický příběh o Boží ochraně pro ty, kteří se vydají na cestu (změna je cesta), věnovaly jsme se různým situacím, které změnu vyžadují (zdravotní symptomy, partnerské situace), nahlédly jsme, jak slovo „změna“ rezonuje s naším tělem a pocity, pak jsme se vydali cestou systemických konstelací a nahlédly jsme několik modelových situací „ke změně“ a dvě skutečné. Nakonec jsme ty zážitky došly zajíst na pozdní oběd. A že bylo co trávit!

V listopadu 2015 jsme se věnovaly tématu „Partnerství“ a předvánoční setkání v prosinci se neslo ve znamení „Mateřství“. Začaly jsme probírat systemické principy, které řídí řád duše a ilustrovat si na modelových situacích a našich životních zkušenostech, jak tato pravidla fungují a jaký vliv jejich dodržování nebo překračování má na naše životy. A protože jsme si všimly, že účastnice nechtějí přerušovat dění ve skupině obědem nebo svačinou, obohatily jsme naše soboty o sdílené společné jídlo a následné hodinové posezení bezprostředně navazující na dokončený program. Obojí se velmi osvědčilo, takže v tom budeme pokračovat i v roce 2016, 2017, 2018!