„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca

Život může být stresující, uspěchaný a vyčerpávající, ale je však v naší moci ho změnit.

Ze své praxe vím, že každý z nás má občas pocit, že není schopen utřídit si myšlenky, vidět nové směry a možnosti a neorientuje se ve svém vlastním životě.

Svým klientům nabízím možnost partnerství v tvořivém procesu, který vychází ze sebepoznání, provokuje myšlení ,  podněcuje různé pohledy na věc, pomáhá prohloubit uvědomění /co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, …/ a podporuje v nacházení zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů.

Celým procesem provádím jako partner, průvodce a důvěrník.  Nabízím absolutní důvěru v klienta, jeho celistvost a schopnost najít řešení.

Je mi ctí, klienty doprovázet na jejich cestě.

Dominika Marková – mentální kouč a terapeut