Dominika Marková

Dominika Marková hover background

Led 22
2017

MOTO:  „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca

 Absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty

Výcvik a kurzy
– Psychoterapeutický, psychodynamický výcvik SUR v komunitní a skupinové psychoterapii.
– Lege artis v psychoterapii – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D, PhDr. Jan Jakub Zlámaný.
– Cyklus sebezkušenostních seminářů v hagioterapii – MUDr. Prokop Remeš.
– Démonologie Otců pouště – MUDr. Prokop Remeš.
– Osobní existenciální analýza – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
– Rodinná diagnostika a terapie – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
– Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. – PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.
– Gestalt  terapie – MUDr. Marie Štefanová.
– KBT úzkostných poruch – Mgr. K. Durecová.
– Rogerovská psychoterapie –  E. Havrdová.

 Vzdělání v oblasti výživy, fitness a osobního rozvoje

profesionální kouč
poradce pro výživu
trenér kulturistiky, instruktor fitness centra, osobní trenér – trenérská škola Petra Stacha

Praxe

*   (1998- 2010) majitelka fit clubu 98
*   osobní trenér fitness 1998
*   poradenská a konzultační činnost v oblasti zdravého životního stylu, výživy a pohybu od 1999- současnost
*   spolupráce s centry pro zdraví /2005 – 2009/
*   odborná přednášková činnost / výživa, fitness/ od 2005 – současnost
*   od 2010 majitelka studia komplexní individuální péče – zdravý styl 98
*   současnost -poradenská, konzultační, publikační a přednášková činnost v oblasti zdravého životního stylu, výživy a koučinku
*  lektor společností Nutris®, VISK,
*  zakladatelka projektu – Ženské světy

Publikační a prezentační činnost v oblasti výživy,  fitness a osobního rozvoje

*   fitness nevěsta 2011 – spoluúčast studia ZS98 – v rámci pohybových aktivit soutěžících
*   blesk pro ženy, týdeník 5+2, ONA dnes,  Betynka a jiné – publikační činnost v sekcích – hubnutí, buď fit, zdraví
*   host pořadů TV metropol, Pětka, Mňam a jiné  – jako odborný poradce oblasti zdravého životního stylu, výživy a fitness