Ženské světy již pátým rokem nabízejí možnost, pracovat na svém sebepoznání a osobním rozvoji do hloubky.

Pomocí sebezkušenostních zážitkových seminářů a skupinových setkání, můžete uskutečňovat zásadní změny ve svém přístupu k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům … .

Přijďte poznat a pochopit své podvědomé programy, které vám ovlivňují život a zjistit co je potřeba udělat, proto abyste se mohly z nepotřebných programů vyvázat.

Poznejte, jak můžete vystoupit ze „začarovaných kruhů“, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře např.  přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty…

 

Semináře probíhají s maximální účastí 12 žen.

 

Těšíme se na setkávání s vámi,

Za Ženské světy Dominika Marková – autorka projektu

Termíny a témata