Démoni jsou prohnaní, lstiví, lžou a předstírají, ale boj s démony se odehrává především jako boj s vlastními afekty.

Seminář probíhá sebezážitkovou zkušeností  a  je zaměřen na poznání těchto koncepcí a na možnosti jejich praktického uplatnění.

 

Prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají základních lidských otázek a pocitů, jako je smysl života, vina, utrpení, dobro a zlo budete moci nahlédnout do života vlastního.

Každá z nás je nucena v životě řešit tato témata  a právě hagioterapie k tomuto pochopení vkládá do rukou bibli, která je jako zrcadlo vlastních pohledů na život a jeho smysl.

 

 

lektor: Mudr. Prokop Remeš

 Tak tohle je přesně pro mě, chci se rovnou přihlásit!

 

 

Démonologie Otců pouště a transakční analýza

Zprávy o prvních mniších poustevnících, kteří žili v syrské a egyptské poušti ve 3. až 5. století, se neustále zmiňují o jejich zápasech s démony. Slovo démon vystupuje v těchto příbězích jako obraz či symbol. Démoni jsou prohnaní, lstiví, lžou a předstírají, ale boj s démony se odehrává především jako boj s vlastními afekty.

Pro Evagria Pontica (+ 399), zřejmě nejvýznamnějšího mnišského spisovatele Východu, je dokonce obrazem podstaty démona slepý hněv, který běsní a zuří proti druhým. V jednom ze svých listů přímo ztotožňuje démona s člověkem, který je bez sebe hněvem: „Žádná neřest nepromění rozum v démona tolik jako hněv, protože hněv uvádí emoční oblast duše do varu… Nevěř, že by byl démon něco jiného než hněvem zmatený člověk.“

25.1.2017 dominika