Mikve*

Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec, jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji.

* Mikve je židovská rituální lázeň sloužící k rituálnímu očištění osob nebo předmětů.

 

Lektor: Zuzana Peterová

Termín konání: 16. 10. 2018

Místo konání: Praha – židovská obec

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

Přihlásit se můžete také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
emailem: terapeut@dominikamarkova.cz