O SEMINÁŘI
Na semináři si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, co se stane, když odhodíme všechny masky a budeme otevřeně mluvit o tom co cítíme, co prožíváme a co si myslíme. Zkušenosti ukazují, že takový zážitek má potenciál vnést do našeho života a vztahů znovu svobodu, blízkost a oživení.
V rámci kurzu se pracuje skupinově, ve dvojicích i individuálně. Společná práce vás podpoří v autenticitě nejen směrem k sobě, ale i k ostatním lidem v jejich dennodenním životě. Kromě upřímné komunikace se prakticky budeme věnovat i tématům jako jsou potlačované emoce, stud, zmírnění stresu, základy efektivní komunikace, strach z konfliktů, „pseudořešení“ konfliktů v podobě pasivní agrese, obviňování či mlčení a ztrátě kontaktu s tělesným prožíváním.

Celý seminář je praktický a prožitkový. Nejedná se o přednášku ani povrchní nácvik komunikačních technik.
Radikální upřímnost má hluboké základy v psychoterapii, konkrétně v humanistickém, prožitkovém a psychosomatickém směru nazývaným Gestalt.

… více o radikální upřímnosti
Upřímnost a autenticita jsou nezbytnými předpoklady prožívání svobody v životě a blízkosti v mezilidských vztazích. Když naším nejbližším lidem neříkáme pravdu o tom, co cítíme a prožíváme, drží nás to uzamknuté v mentálním vězení, náš život upadá do šedi a vytrácí se nám z něj svěžest a uvolněnost. Ač se otevření větší upřímnosti může někomu zdát ze začátku příliš riskantní či nepatřičné, ve skutečnosti věci zpravidla dopadnou mnohem lépe, než jsme očekávali.

Lhaní, předstírání a zatajování nás naopak stojí spoustu námahy, vyčerpává a je zdrojem většiny lidského stresu. Neupřímnost je také příčinnou problémů v mezilidských vztazích. Za naši neautenticitu platíme vysokou daň v podobě napětí a dušení vlastních emocí. To může mít v konečném důsledku na svědomí nejrůznější psychické i psychosomatické potíže.

 

Doporučujeme absolvovat všechny tři části, ale není to podmínkou.

 

Lektor: Sebastian James

Termín konání: 19. 1.; 16. 2.; 16. 3.; 9,30 – 17,00

Místo konání: Praha -Vinohrady, Písecká 19

 

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

Přihlásit se můžete také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
emailem: terapeut@dominikamarkova.cz