Slovo krize (KRISIS od slovesa KRINÓ) má ve starořeckém jazykovém úzu tři základní významy. Prvním je rozdělení, rozpor a svár. Dalším volba, respektive výběr. Třetím závěrečné rozuzlení. Takže souhrnně – abychom mohli něco „rozuzlit“, musíme si nejprve projít nějakým rozporem, který nás přivede k nutnosti „volby“.  Kdybychom je nepotřebovali, tak by nepřicházely. Tušíte, že krize je životní lekce, kterou si obstaráváme my sami, protože ji potřebujeme? A když ji potřebovat nebudeme, tak přestane existovat? Jsou krize, které jsou individuální, jedinečné, ale jsou i takové, které máme jako lidé společné, protože patří k přirozenému vývoji a zrání. Chcete-li se na nějakou ze svých krizí podívat, máte možnost! Už jenom tím, že věci pojmenuji pravým jménem, měním je – a dějí se zázraky. Přijdete to zkusit také?