hagio pocity viny

Seminář je zaměřen na práci s vinou a přístupu k ní, neboť pocit viny může být jeden z největších manipulačních prostředků, zdroj opakovaných výčitek i sebedestruktivní silou.

V postoji Já – viník se zaměříme na to, jak pracovat, aby vina ztratila svůj sebedestruktivní náboj a stala se motorem pozitivní proměny a v postoji Já – oběť přineseme jako stěžejní téma odpuštění, kde se budeme věnovat tomu, co to odpuštění je a jak jej rozlišit od popření a vytěsnění.

Dále se budeme zabývat otázkami:
Jak a proč hodnotíte a soudíte svojí vinu i vinu druhých?
Jak pracujete s vinou vy? Máte spíše tendence přisuzovat vinu sobě nebo druhým, nebo se snažíte popírat samotnou existenci viny?

Seminář je veden hagioterapeuticky tzn. prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají základních lidských otázek a pocitů, budete moci nahlédnout do života vlastního. Hagioterapie je jako zrcadlo vlastních pohledů na
život a jeho smysl.

lektor: Prokop Remeš

Semináře probíhají s maximální účastí 12 žen.

Rezervace 

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT.

Přihlásit se můžete také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
emailem: terapeut@dominikamarkova.cz

Cena jednodenních seminářů: 1 700,- Kč

Zvýhodněná cena na první objednávku. Pokud jdete poprvé, máte možnost zaplatit pouze polovinu, nebo za stejnou přijít ve dvou.

Zvýhodněné ceny jednodenních seminářů v ročním cyklu:

á 1 600,- Kč – při účasti na dvou
á 1 350,- Kč – při účasti na 3 – 5
á 1 200,- Kč – při účasti 6 a více
á 1 100,- Kč – při účasti na 8

Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže.

Termín a čas konání:
13. 4. 2019 od 8,45 do 17,00

Místo konání: 
Praha – Vinohrady, Písecká 19