Prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají základních lidských otázek a pocitů, jako je smysl života, vina, utrpení, dobro a zlo budete moci nahlédnout do života vlastního a právě hagioterapie je jako zrcadlo vlastních pohledů na život a jeho smysl.

lektor: Prokop Remeš

VÍCE O SEMINÁŘÍCH

Pomocí sebezkušenostních zážitkových seminářů a skupinových setkání, můžete uskutečňovat zásadní změny ve svém přístupu k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům … .

Přijďte poznat a pochopit své podvědomé programy, které vám ovlivňují život a zjistit co je potřeba udělat, proto abyste se mohly z nepotřebných programů vyvázat.

Poznejte, jak můžete vystoupit ze „začarovaných kruhů“, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře např. přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty…

Semináře probíhají s maximální účastí 12 žen.

Místo konání:

Písecká 19
Praha – Vinohrady

 

NUTNÁ REZERVACE !!!

ZÁVAZNÁ REZERVACE PO ZAPLACENÍ

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

Přihlásit se můžete také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
emailem: terapeut@dominikamarkova.cz