skupiny ženy

Jedná se o možnost vyzkoušet si, co vám může tento způsob práce na sobě přinést. Na tyto nezávazné setkání bude navazovat roční uzavřená skupina.

K čemu seberozvojová skupina slouží a pro koho je určena?

Cílem je získat větší orientaci v sobě a svém životě.

Skupina probíhá formou rozhovoru a sebezkušenostních technik. Každý člen sám rozhoduje o tom, v jaké míře se do dění zapojí. Nesnažíme se nikoho tlačit do sebeodhalování. Vycházíme z toho, že otevřenost členů vůči skupině postupně sílí tím, jak se ve skupině utváří atmosféra důvěry a bezpečí.

Následně se od dubna budeme setkávat jedenkrát měsíčně a to vždy ve čtvrtek od 18,00 do 21,00.

Skupinu povede mentální koučka Dominika Marková a psychoterapeutka a psycholožka Zuzana Peterová

Rezervační poplatek: 100,- Kč 

Místo a čas konání: 
Praha – Vinohrady, Písecká 19 od 18,00 do 21,00

Rezervace zde: 21. 2. 2019 ; 28.3. 2019 

Přihlásit se můžete také telefonicky +420 777 247 487
nebo e-mailem: terapeut@dominikamarkova.cz

Závazná rezervace po zaplacení.

Cena zahrnuje: účast na skupině, prostory, lektora, přednášky a instruktáže.

Skupina probíhá s maximální účastí 12 žen.

terapeut@dominikamarkova.cz
www.dominikamarkova.cz