Kladete si tyto otázky? Kdo jsem já a kde jsou zdroje mojí síly? Kdo jsou moji spojenci a průvodci na cestě? Jaká je moje cesta a kým se na ní stávám?

Když se narodíme, naše mysl je čistá. Postupně se seznamujeme se světem a získáváme „vědomosti a zkušenosti“, které se ukládají do naší mysli. Některé jsou pozitivní, některé jsou negativní a většinu „vědomostí“ přebíráme od okolí. Formujeme svůj pohled na svět a na sebe podle vnějšího světa, ne podle toho, co máme uvnitř. S naším potenciálem a s naší původní esencí postupně ztrácíme kontakt a náš život začíná ovládat vnější svět a programy, které jsme převzali do naší mysli.

Na semináři budeme principem šamanské cesty znovu objevovat náš vnitřní svět, obnovíme tak kontakt se svým potenciálem ženského principu. Transformace mysli vyžaduje každodenní trénink koncentrace, odvahy a důvěry, seminář bude tak začátkem naší cesty k radosti a otevírání nekonečných možností.

lektor: Mgr. Pavla  Štěpničková

Během cyklu 4 celodenních workshopů se budeme scházet k šamanským cestám.  S bubnem, hudbou a  meditací  půjdeme do své vnitřní hloubky, abychom procítili,  kdo opravdu  jsme  pod všemi nánosy vzorů, mustrů, zkušeností a pravidel našeho systému.

Jednotlivá setkání budou vždy s určitým záměrem, který bude zpracovávat nosná témata jako je  intuitivní kreativita, důvěra, respekt a strach.

Vedle zastavení a spočinutí získáte i motivaci, podporu a záměr pro samostatnou práci na sobě mezi jednotlivými workshopy.

 

ZVÝHODNĚNÁ CENA PŘI ZAKOUPENÍ CELÉHO CYKLU.

 

Workshop 1:     Intuitivní kreativita

Na prvním setkání se dozvíme, jak pracují obě mozkové hemisféry a především, jak je dostat do rovnováhy. Právě větší zatěžování levé „racionální“ hemisféry, typické pro naši kulturu, na úkor pravé mozkové hemisféry, určené pro obrazové a analogové vnímání, způsobuje pocity nelibosti, které následně vyvolávají stres a ztrátu radosti ze života.

Seznámíme se s šamanským pohledem na svět, a jakým způsobem můžeme čerpat ze staré moudrosti i v naší západní kultuře.

Naučíme se zážitkovou formou šamanskou meditaci, inspirovanou starými spirituálními technikami, která otevírá naší intuitivní část mozku, a tím i možnost poznat svůj vnitřní svět, naučit se prostřednictvím svých spojenců komunikovat se svým opravdovým Já.

Workshop 2:     Důvěra

Šamanské meditace slouží k tomu, abychom iniciacemi, dýcháním a cvičením utvrdili pocit jednoty a propojení se vším, co nás obklopuje a prožitkem tento pocit přenesli z intelektuální roviny dovnitř. Meditacemi podpoříme hluboký pocit důvěry, že je vše, jak má být a vše, co se nám děje, je v pořádku.

Součást tohoto setkání je i přinesení symbolu důvěry.

Workshop 3:     Respekt

Nejlepší ochranou člověka v životě před negativními vlivy okolí a ochranou srdce před zraněním a zklamáním je láska a respekt k sobě. V našich meditacích bude respekt klíčovým slovem. Naším záměrem bude také nehodnotit a neposuzovat sebe ani druhé.

Na tomto setkání bude klíčovým slovem strach. Odhalíme podoby našeho strachu a budeme hledat cesty, jak budovat důvěru v život.

Workshop 3:     Nelítost

Strach má v naší kultuře mnoho tváří. Hraje klíčovou roli ve způsobu, jakým budujeme přátelství, kariéru, milostné vztahy, zdraví, přičemž se objevuje prakticky denně jako určující motiv našeho života, aniž si to uvědomujeme.

Je třeba nalézt cestu z vězení, do nějž nás uzamkl náš vlastní strach.