ŠAMANSKÉ MEDITACE

„Skutečné změny v našem životě a přístupu k sobě neprobíhají v modu ega, v běžném stavu vědomí. “

Zvu vás k pravidelným setkáváním v kruhu, kdy se pomocí šamanské meditace vydáme na cestu ke svému  prameni života.

Kdo jsem já a  kde jsou zdroje mojí síly? Kdo jsou moji spojenci a průvodci na cestě? Jaká je moje cesta a kým se na ní stávám?

Během cyklu 4 celodenních workshopů se budeme scházet k šamanským cestám.  S bubnem, hudbou a  meditací  půjdeme do své vnitřní hloubky, abychom procítili,  kdo opravdu  jsme  pod všemi nánosy vzorů, mustrů, zkušeností a pravidel našeho systému.

Jednotlivá setkání budou vždy s určitým záměrem, který bude zpracovávat nosná témata jako je  intuitivní kreativita, důvěra, respekt a strach.

Vedle zastavení a spočinutí získáte i motivaci, podporu a záměr pro samostatnou práci na sobě mezi jednotlivými workshopy.

 

 

 

Na tomto setkání bude klíčovým slovem strach. Odhalíme podoby našeho strachu a budeme hledat cesty, jak budovat důvěru v život.

Strach má v naší kultuře mnoho tváří. Hraje klíčovou roli ve způsobu, jakým budujeme přátelství, kariéru, milostné vztahy, zdraví, přičemž se objevuje prakticky denně jako určující motiv našeho života, aniž si to uvědomujeme.

Je třeba nalézt cestu z vězení, do nějž nás uzamkl náš vlastní strach.

Šamanskou meditací i zpěvem odhalíme mistry strachu a podpoříme důvěru, aby v našem životě převzala vedení.