Ženy,

představuji Vám cyklus seminářů, který vznikl na základě nádherných ohlasů na zážitkové semináře – „Má duše v zrcadle pohádek“.

Přijďte poznat a pochopit nevědomé programy, které vám ovlivňují život a úkoly, které je třeba splnit, proto abyste se mohly z programů vyvázat.

Semináře vám nabízejí možnost pracovat na svém osobním rozvoji do hloubky. Uskutečňovat zásadní změny ve svém přístupu/k sobě samým, k rodině, ke klientům, k práci, ke vztahům…/.

Vystoupit ze začarovaného kruhu, když se vám v životě nebo v práci opakují stále podobné scénáře /např. přitahujete určité typy osob, které vám nevyhovují; opakujete některé konflikty../.

Nahlédnout, co se vám děje a proč. Semináře  lze rovněž doporučit i pro navýšení osobní energie.

 

Těšíme se na setkávání s vámi.

Termíny a témata