roční skupina ženy

Od dubna  2019  bude otevřen druhý ročník
uzavřené roční sebezkušenostní skupiny pro ženy.

 

K čemu skupinová terapie slouží a pro koho je určena?

Cílem je získat větší orientaci v sobě a svém životě.Tato skupina bude zaměřena na vztahy. Mezi otázky, na které ve skupině hledáme odpovědi, patří to, jak navazovat vztahy, jak ze vztahů čerpat to, co potřebujeme, jak řešit konflikty, případně jak se vyrovnat s rozpadem vztahu.

Skupina probíhá formou rozhovoru a sebezkušenostních technik. Každý člen sám rozhoduje o tom, v jaké míře se do dění zapojí. Nesnažíme se nikoho tlačit do sebeodhalování. Vycházíme z toho, že otevřenost členů vůči skupině postupně sílí tím, jak se ve skupině utváří atmosféra důvěry a bezpečí.

Setkávat se budeme jedenkrát měsíčně a to vždy ve čtvrtek  od 18,00 do 21,00.

Skupinu  povedou  psychoterapeutka Zuzana Peterová a mentální koučka Dominika Marková.

 

Termíny setkání 1/2019 – 6/2019

Ochutnávkové skupiny: 21.2.  28.3.

Začátek roční skupiny: 18.4.; následná setkání ; 23.5.; 27.6.;
– termíny 9/19-3/20 budou vypsány do zahájení

Cena za roční skupinu: 4 200,- Kč

MÍSTO KONÁNÍ : Praha -Vinohrady, Písecká 19.

 

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

Nebo se můžete přihlásit telefonicky : +420 777 247 487 nebo na e-mail: terapeut@dominikamarkova.cz