Seminář a bude obsahovat tři okruhy.

1/ úloha ženy v tradiční židovské rodině, manželská čistota, svatby a rozvody
2/ sexualita, ochrana proti početí, těhotenství a potraty
3/ duchovní rozměr velikonoc – židovství x křesťanství

Na témata nebudeme pohlížet pouze jako na informace, ale technikou introspekce (sebepoznání) = metoda zkoumání toho, co nám probíhá v mysli z různých pohledů vnímání a jaký to má pro nás význam.

Seminář bude obohacen o náhled i ochutnávku židovských jídel pro toto období.

Na tento seminář bude volně navazovat červnová návštěva Mikve**
(10/ 2018 od 17,00 nebo 18,00 bude upřesněno dle pokynů „mama Mikve“)

 

Mikve**

* Pesach je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec, jelikož příkaz k jeho dodržování byl dán jako jeden z mála ještě před darováním Tóry na Sinaji.

** Mikve je židovská rituální lázeň sloužící k rituálnímu očištění osob nebo předmětů.

 

Lektor: Zuzana Peterová

Termín konání: 15.9. 2018; 9,30 – 17,00

Místo konání: Praha -Vinohrady, Písecká 19

 

Tak tohle je přesně pro mě, chci se ROVNOU PŘIHLÁSIT!

Přihlásit se můžete také:
telefonicky +420 777 247 487 nebo
emailem: terapeut@dominikamarkova.cz