DSC_0272 - kopie

Dominika Marková

mentální koučka, terapeutka a lektorka

V rámci své soukromé praxe v Praze na Vinohradech pracuje s klienty individuálně i skupinově jako poradce, mentální kouč a terapeut již 19tým rokem.

Dále se realizuje ve vedení seminářů školení i workshopů připravených na zakázku pro vzdělávací instituty a koučováním ve firemní sféře.

Je autorkou projektu Ženské světy, který se zaměřuje na vzdělání a osobní rozvoj a majitelkou společnosti Zdravý styl 98, která se celostně zabývá zdravým životním stylem.

 

 Vzdělání v oblasti psychoterapie a osobního rozvoje

Absolventka Pražské psychoterapeutické fakulty na Pražské VŠ psychosociálních studií

Certifikovaný profesionální kouč

 

Psychoterapeutické výcviky, odborné semináře a kurzy

 • Psychoterapeutický, psychodynamický výcvik SUR v komunitní a skupinové psychoterapii.
 • pětiletý psychoterapeutický výcvik zaměřený na dynamickou a hlubinnou psychoterapii, zahájen v roce 2016
 • Lege artis v psychoterapii – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D, PhDr. Jan Jakub Zlámaný.
 • dvouletý výcvik zaměřený na standardní postupy a dovednosti potřebné ve skupinové a komunitní
 • Cyklus sebezkušenostních seminářů v hagioterapii – MUDr. Prokop Remeš.
 • Démonologie Otců pouště – MUDr. Prokop Remeš.
 • Osobní existenciální analýza – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Rodinná diagnostika a terapie – Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.
 • Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I., II., III. – PhDr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D.
 • zaměřená na proces hledání možností, jak být sám sebou uprostřed změti mezilidských vztahů
 • Gestalt terapie – MUDr. Marie Štefanová.
 • KBT – kognitivně-behaviorální terapie úzkostných poruch – Mgr. K. Durecová.
 • Rogerovská psychoterapie –  E. Havrdová
 • Rroční výcvik v Gestalt terapii – zaměřený na Gestalt přístup v pracovním a osobním kontext
 • Certifikovaný výcvik a supervize s profesionálním koučem – J. Kunčarem PCC (Profesional Certified Coach)

 

Současná praxe v individuální a skupinové práci s klienty

 • individuální i skupinový mentální koučink a terapie
 • poradenská, konzultační činnost v oblasti zdravého životního stylu, výživy a seberozvoje
 • lektorka projektu Ženské světy – vzdělávání v oblasti seberozvoje pro ženy
 • lektorka společností Nutris®, VISK®, CCV® – odborná přednášková činnost
 • firemní koučink a přednášková činnost na zakázku

 

MOTO:

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Seneca