15459_d11fbf4fea38500ba86065178f569185

Alexandra Hochmanová

Kouč, lektor a terapeut 

Motto:„To všechno pomine.“

Profesní zkušenosti:

Alexandra působí současně na poli privátního psychologického poradenství jako klinický psycholog, systemický terapeut a hypnoterapeut a zároveň se realizuje v oblasti vedení výcviků, koučování, shadowingu a krizových intervencí ve firemní sféře.
Její lektorská praxe je rozsáhlá – zahrnuje jak působení na akademické půdě, tak vedení výcviků tzv. měkkých dovedností pro firmy, moderování ženských terapeutických skupin nebo vytváření speciálních rozvojových programů na míru (ženský management, mužsko-ženské vyjednávání, práce s energetickým kontem a duševní pohodou, životní cesta v zrcadle pohádek).
Psychologii, management a vzdělávání dospělých přednášela 10 let na MBA programu MUVS/Sheffield-Hallam University, dále na Univerzitě Karlově v Praze, na katedře pedagogiky a psychologie TUL a na Unicorn College Praha. Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí výživových poradců (jako lektor a supervizor), Světem zdraví (lektor) a privátním zdravotním zařízením Gennet Liberec (speciální genetika a asistovaná reprodukce, jako psycholog a terapeut).

Vzdělání:

2011 Hypnoterapeutický výcvik, Česká psychiatrická asociace, Prof. Kratochvíl, Akreditovaný hypnoterapeut.
2010 Certifikát lektora pro Focusingovou metodu práce s tělem.
2007 Mezinárodní licence systemického koučování a systemické terapie.
2007 Jednooborová klinická psychologie na FF UK Praha
2004 metoda One Brain – 1. – 3. stupeň
2004 Reiki 1. a 2. stupeň
2002 Certifikát Americké psychologické asociace pro psychodiagnostické metody Hogan Assessments.
2000 Program Advanced Development for Developers University of Ashridge, UK.
1999 Coaching for Career Development and Professional Councelling, KPN Netherlands
1998 Koučování – základní a pokročilé techniky a principy, QED QUOD, MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh
1995 Vysoká škola ekonomické Praha, obor finance a psychologie v managementu