prokop hagio

Prokop Remeš

… kromě medicínských oborů vystudoval i teologii. Své znalosti z oblasti psychiatrie, teologie a hlubinné psychoterapie využívá při hagioterapii.

Jako atestovaný psychiatr, vystudovaný teolog a erudovaný psychoterapeut je zakladatelem psychoterapeutického směru hagioterapie, který rozvinul v rámci svého působení v psychoterapeutických skupinách.

Jedná se o formu existenciální terapie, prováděnou prostřednictvím biblických příběhů, které se dotýkají hlubokých existenciálních témat, jako je vina, utrpení, dobro, zlo, smrt, smysl života apod.

Bible tak slouží klientovi jako zrcadlo jeho vlastních náhledů na život. Metoda je vhodná i pro věřící i nevěřící klienty.